Xe đẩy Inox

thông tin liên hệ
Mr Cái Thanh Quân
Giám Đốc - 0935935268

-

Bếp Inox công nghiệp

Bếp Á 1 họng có vòi nước
Bếp Á 1 họng có vòi nước
Bếp Á 2 họng có vòi nước
Bếp Á 2 họng có vòi nước
Bếp Á 3 họng có vòi nước
Bếp Á 3 họng có vòi nước
Bếp Á 4 họng có vòi nước
Bếp Á 4 họng có vòi nước
Bếp Á 1 họng, 1 nồi soup, có quạt thổi, dùng gas
Bếp Á 1 họng, 1 nồi soup, có quạt thổi, dùng gas
Bếp Á 2 họng, 1 nồi soup, có quạt thổi, dùng gas
Bếp Á 2 họng, 1 nồi soup, có quạt thổi, dùng gas
Bếp Á 2 họng, 2 nồi soup, có quạt thổi, dùng gas
Bếp Á 2 họng, 2 nồi soup, có quạt thổi, dùng gas
Bếp hầm thấp đơn không gáy
Bếp hầm thấp đơn không gáy
Bếp hầm thấp đơn có gáy
Bếp hầm thấp đơn có gáy
Bếp hầm thấp đôi có gáy
Bếp hầm thấp đôi có gáy
Bếp hầm thấp 3 họng
Bếp hầm thấp 3 họng
Bếp Âu 4 họng dùng gas
Bếp Âu 4 họng dùng gas
Bếp Âu có lò nướng
Bếp Âu có lò nướng
Bếp Âu có rán phẳng
Bếp Âu có rán phẳng
Bếp Âu có lò nướng và rán phẳng
Bếp Âu có lò nướng và rán phẳng
Bếp chiên bề mặt dùng điện
Bếp chiên bề mặt dùng điện
Bếp chiên nhúng gas chân thấp
Bếp chiên nhúng gas chân thấp
Bếp chiên nửa phẳng nửa nhám dùng điện
Bếp chiên nửa phẳng nửa nhám dùng điện
Bếp chiên phẳng dùng gas
Bếp chiên phẳng dùng gas
Bếp chiên nửa phẳng nửa nhám dùng gas
Bếp chiên nửa phẳng nửa nhám dùng gas
Bếp chiên nhúng điện
Bếp chiên nhúng điện
Lò nướng than
Lò nướng than
Lò nướng than để bàn
Lò nướng than để bàn
Lò nướng than hoa
Lò nướng than hoa
Lò nướng than
Lò nướng than
Lò quay gà vịt
Lò quay gà vịt
Nồi hầm canh
Nồi hầm canh