Xe đẩy Inox

thông tin liên hệ
Mr Cái Thanh Quân
Giám Đốc - 0935935268

-

Tủ inox

Tủ hấp cơm 30 kg
Tủ hấp cơm 30 kg
Tủ hấp cơm 50 kg
Tủ hấp cơm 50 kg
Tủ hấp cơm 80 kg
Tủ hấp cơm 80 kg
Tủ hấp cơm 100 kg
Tủ hấp cơm 100 kg
Tủ giữ nóng thức ăn - Tủ giữ nóng cơm canh 3 khay
Tủ giữ nóng thức ăn - Tủ giữ nóng cơm canh 3 khay
Tủ giữ nóng thức ăn 4 khay - Tủ giữ nóng cơm canh
Tủ giữ nóng thức ăn 4 khay - Tủ giữ nóng cơm canh
Tủ giữ nóng thức ăn  5 khay - Tủ giữ nóng cơm canh
Tủ giữ nóng thức ăn 5 khay - Tủ giữ nóng cơm canh
Tủ giữ nóng 8 khay
Tủ giữ nóng 8 khay
Tủ giữ nóng 10 khay
Tủ giữ nóng 10 khay
Tủ giữ nóng canh
Tủ giữ nóng canh
Tủ hâm nóng thức ăn di động
Tủ hâm nóng thức ăn di đN...
Tủ sấy chén bát
Tủ sấy chén bát
Tủ đông đứng cửa inox
Tủ đông đứng cửa inox
Tủ lạnh đứng cửa inox
Tủ lạnh đứng cửa inox
Tủ giữ nóng cơm
Tủ giữ nóng cơm
Tủ inox 4 cửa lùa
Tủ inox 4 cửa lùa
Tủ inox cửa lùa
Tủ inox cửa lùa
Tủ inox 2 cửa lùa
Tủ inox 2 cửa lùa
Tủ kính inox
Tủ kính inox
Tủ cửa lùa 2 tầng có gáy
Tủ cửa lùa 2 tầng có gáy
Tủ cửa lùa 2 tầng cửa kính
Tủ cửa lùa 2 tầng cửa kính
Tủ cửa lùa không có kệ giữa
Tủ cửa lùa không có kệ giữa
Tủ cửa mở 2 tầng có gáy
Tủ cửa mở 2 tầng có gáy
Tủ cửa mở có chậu
Tủ cửa mở có chậu
Tủ trung bày bánh kính cong
Tủ trung bày bánh kính cong
Tủ trưng bày bánh kính phẳng
Tủ trưng bày bánh kính phẳng
Tủ treo tường
Tủ treo tường
Tủ inox 2 cửa lùa 4 hộc kéo
Tủ inox 2 cửa lùa 4 hộc kéo