thông tin liên hệ
Mr Cái Thanh Quân
Giám Đốc - 0935935268

Ms. ÁI NGUYỄN
Kế toán trưởng - 0935.63.68.52

Mr. Hiếu
Kinh doanh - 0962.623.776

Mr. Trường
Trưởng Kỹ thuật - 0964.200.433

Bếp công nghiệp inox

Bếp Á đơn
Bếp Á đơn
Bếp chiên
Bếp chiên
Bếp inox công nghiệp
Bếp inox công nghiệp
Bếp inox công nghiệp
Bếp inox công nghiệp
Bếp inox công nghiệp
Bếp inox công nghiệp
Bếp hầm thấp
Bếp hầm thấp
Bếp á công nghiệp
Bếp á công nghiệp